Verantwoording

Verantwoording vergelijking

Deze website geeft een vergelijking van fietsverzekeringen weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. Wij vermelden deze hier nogmaals;
– Premie: De opgenomen premie betreft de premie voor een jaar. De genoemde premie is inclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting.
– Looptijd: Bij de meeste aanbieders geldt een minimale looptijd van de verzekering van 1 jaar. Behoudens bij ANWB en Unigarant waar een minimale looptijd van 3 jaar geldt.
– Fiets: Stadsfiets (reguliere fiets, gewone fiets) a euro 450, nieuwe fiets.
– Locatie: Randstad.
– Dekking: Diefstal en beschadiging. Bij de meeste aanbieders geldt een aankoopwaarderegeling voor de looptijd van 3 jaar (U krijgt de nieuwwaarde bij diefstal vergoed), behoudens bij ENRA die een lagere uitkering verstrekt (elk jaar 10% afschrijving).
– Eigen risico: Bij de meeste aanbieders bij diefstal geen eigen risico en bij beschadiging € 25. Behoudens bij ENRA en KNWU Europeesche waar een eigen risico van € 50 geldt voor diefstal en beschadiging.
– Beveiliging: ART goedgekeurd slot (2 sterren). Geen Diefstal Preventie Chip.

De vergelijking is uitsluitend gebaseerd op basis van de bij de vergelijking genoemde uitgangspunten. Deze uitgangspunten betreffen een denkbeeldig specifiek klantenprofiel. Op basis hiervan kunnen geen algemeen geldende uitspraken worden gedaan. Als u wilt weten welke premie voor u van toepassing is, doe dan zelf een offerte aanvraag. Pas dan ziet u welke premie u betaalt en welke dekking en overige voorwaarden voor u van toepassing kunnen zijn.

De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten en/of diensten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten en/of diensten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten en/of diensten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant

De uitgever van de website(s) kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website(s) gegevens (data) van aanbieders van financiele producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website(s) uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking
De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde
Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorg draagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorg draagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *