Verboden om te appen en te bellen op de fiets?

Door tijdens het autorijden te bellen of te appen riskeer je een forse boete. Ook voor fietsers is het zeer gevaarlijk, maar het is wettelijk niet verboden. Een verbod zal de verkeersveiligheid ten goede komen.

Bij maar liefst 20% van de ongevallen onder jongeren was op de een of andere manier een smartphone bij betrokken. Fietsers gunnen zichzelf niet de tijd om later berichtjes te sturen. Het moet en het zal direct gebeuren. Stel er komt een verbod op het gebruiken van de telefoon tijdens het fietsen. Hoe moet het handhaven gebeuren? Gaan politieagenten bellende fietsers ook echt aanhouden?

Vooral jonge fietsers vormen een probleem

Vooral jongeren tussen 12 en 21 jaar vormen een probleem. Fietsers in deze leeftijd beseffen zich onvoldoende wat het gevaar is. Ze zijn zich er ook onvoldoende van bewust wat de gevolgen kunnen zijn. Ze vormen vooral een gevaar voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen. Oudere fietsers zien het gevaar meer in en zouden liever eerst even stoppen voordat ze de telefoon gebruiken.

Hoe werkt een verbod in andere landen

In Denemarken en in een aantal Zuid-Europese landen is het gebruiken van de telefoon op de fiets al verboden. Uit onderzoek is gebleken dat het verbod nauwelijks gehandhaafd werd. Waarom zou het in Nederland anders zijn, vroeg minister Schultz zich een jaar geleden al af. Toen is er voor gekozen om het probleem op te lossen met meer voorlichting, maar helaas zonder succes. Nu wordt overwogen om het verbod toch maar gewoon door te voeren.

De Fietsersbond is juist een voorstander van een grote voorlichtingscampagne waarin op de gevaren wordt gewezen.

De fiets kan zwaar beschadigd raken door een val. Dit is te verzekeren, maar letsel vormt het grootste gevaar. Een val kan zelfs dodelijk zijn. Als een bellende fietser in één keer uitwijkt naar rechts kan hij of zij net de pech hebben onder een auto terecht te komen. Hoeveel moeite kost het ook om even de fiets te stoppen om een app te sturen?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *